Dluhopisy

Předkládaný popis emisí je pouze informativní, předpokladem investičního rozhodnutí je seznámení se s úplným prospektem příslušné emise v příloze.

Motto: "Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze." Detlev Von Liliencron

Co je to dluhopis?

Jedná se o druh cenného papírů, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, a je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosu. To vše k předem stanoveným datům. Dluhopisy jsou častým cílem investic velkých bankovních domů. Ty k tomu využívají investiční fondy, které za tímto účelem zřizují a nabízejí svým klientům. Když je to dobrá investice pro banky, tak proč ne pro Vás. Inkasujte stejné výnosy jako banky!

Proč investovat do firemních dluhopisů?

Protože se jedná o způsob jak zajímavě uložit část svých financí a dosáhnout atraktivního zhodnocení. Dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým obvykle nabízejí 100% garantovanou návratnost.

Proč firmy emitují dluhopisy?

Jelikož tímto způsobem získají potřebný kapitál výhodněji než prostřednictvím bankovního úvěru.

Dostane investor zpět své finanční prostředky?

Investor po skončení splatnosti dostane zpět vložené prostředky navýšené o úroky. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro všechny druhy investorů, kteří hledají stabilitu svých investic. Investice do dluhopisů nevyžaduje aktivní sledování pohybu indexu. Lze také samozřejmě využít diverzifikaci a investici rozdělit do různých druhů dluhových cenných papírů.

Jaký je rozdíl proti státním dluhopisům?

Investice do státních dluhopisů je velmi stabilní a bezpečnou investicí. Na druhou stranu stát neinvestuje získané prostředky obdobně jako firma. Nabízí jenom jistotu v uložení a vyplacení investice, proto je rozdíl i ve výnosu. Firemní dluhopisy jsou výrazně výnosnější.

Je návratnost investice do dluhopisů garantována z Fondu pojištění vkladů?

Nikoliv toto není možné. Fond pojištění vkladů garantuje uložení na účtech v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách.

Nabídka dluhopisu Remaind:

Emitent: REMAIND s.r.o, Revoluční 1082/8, Nové Město,
110 00 Praha, IČ: 29242207

Název:Remaind 2016
Jmenovitá hodnota:50.000,- Kč
Výnos Dluhopisu:8,00% p.a.
Datum emise:1.8.2016
Forma Dluhopisu:listinný cenný papír na řad
Splatnost Dluhopisu:2 roky, tj. 1.8.2018
Splatnost úroků z Dluhopisu: Dvakrát ročně 1.2.2017, 1.8.2017, 1.2.2018, 1.8.2018

Emisní podmínky Remaind s.r.o. (pdf)
Emise uzavřena


Nabídka dluhopisu Remaind:

Název:Remaind 2017
Jmenovitá hodnota:50.000,- Kč
Výnos Dluhopisu:8,00% p.a.
Datum emise:1.7.2017
Forma Dluhopisu:listinný cenný papír na řad
Splatnost Dluhopisu:3 roky, tj. 1.7.2020
Splatnost úroků z Dluhopisu: Dvakrát ročně 1.1.2018, 1.7.2018, 1.1.2019, 1.7.2019,
1.1.2020, 1.7.2020

Emisní podmínky Remaind s.r.o. 2017 (pdf)

Poptat