Investiční příležitosti

Společnost REMAIND s.r.o. nabízí svým klientům komplexní služby při vyhledávání vhodných investičních příležitostí a při řízení akvizičního procesu. Jsme připraveni plně převzít proces prodeje vaší společnosti, od fáze vyhledání strategického partnera až po uzavření všech smluv.

Naše společnost intenzivně buduje skupinu vlastních majetkových účastí.

Investujeme do společností, ve kterých očekáváme potenciál v rozvoji moderních a perspektivních technologií a inovací.

investice