Komplexní správa pohledávek

Společnost REMAIND s.r.o. je specialistou na správu, odkup a vymáhání pohledávek po splatnosti:

  • stanovujeme postupy vedoucí k minimalizaci rizika nesplacení pohledávek
  • prověřujeme platební informace a stupeň zajištění pohledávek
  • doporučujeme a zajišťujeme postupy mimosoudního vymáhání
  • zastupujeme věřitele v případném soudním řízení

Odkup pohledávek

Na základě analýzy validních informací o typu pohledávek a jejich smluvního zajištění:

  • odkupujeme jednotlivé pohledávky
  • jsme připraveni odkoupit celé soubory pohledávek se shodnou právní formou
sprava pohledavek